Poskytovaná vyšetření:


EKG

Odběry krve se provádí v pondělí, středu a pátek
od 8-10 h dopoledne.

Aktuality – od ledna 2010 jsme rozšířili péči o obor
angiologie (cévní lékařství).