Poskytovaná vyšetření:


EKG

Odběry krve se provádí v pondělí, středu a pátek
od 8-10 h dopoledne.